Присъедини се към екипа на TBI Bank
и открий нови възможности
за развитие!

Общи условия

Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в качеството й на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от мен лични данни за целите на цялостната дейност по подбор на персонал в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за набиране на служители в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, включително да ми бъдат изпращани писма и/или да бъда канен за позиция/и, за които не съм кандидатствал, но за които „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД е преценила, че отговарям на изискванията, като съм съгласен „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 3 (три) години, считано от датата на кандидатстването ми в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, независимо дали бъда избран/а да заема позицията, за която кандидатствам, и дори и да не вляза в трудово-правни отношения с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД. Давам изричното си съгласие, при сключване на договор с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, предоставените от мен лични данни да бъдат съхранявани в законоустановените срокове.